jsoup: Java HTML Scrapper - Semalt Review

jsoup er et Java-repository som kjører HTML. Den er utstyrt med et effektivt og effektivt API som samler inn, analyserer og administrerer data ved å bruke de nødvendige DOM-, CSS- og jquery-lignende metodene.

Med jsoup-programmerere og webdesignere kan utvikle dokumenter fra nettkildefiler uten å disfigurere strukturen til kildefilene. Etter å ha hentet filene, kan jsoup-brukere konfigurere eller redesigne hele strukturelementene eller elementkomponentene ved å legge til eller endre elementene eller innholdet eller begge deler.

Verktøyet er bygget med omfattende smidighet for å gi et fleksibelt og standard programmeringsgrensesnitt til brukere innenfor et bredt mangfold av nettmiljø og applikasjoner. Dette gir brukeren den nødvendige tilgangen til å endre, slette eller legge til komponenter i deres avledninger.

jsoup kan avkode og desintegrere data til mindre bestanddeler for enkel oversettelse til andre formater. Inngangsdataene blir utvunnet i form av en algoritmisk progresjon som er sammensatt av en instruksjons kode innebygd i samle- eller avledetre. Den er bygget for å forstå og integrere HTML-komponenter slik at den kan hente filbestanddeler med en slik fleksibilitet avhengig av kodestrukturen. Hvordan gjør det dette? Den gjennomsøker og skraper hele websiden for tilgang og mønster for å fange data. Hvis data-avledning er mulig, vil den fortsette med:

Navigere og analysere analysertreet fra det høyeste nivået gjennom konfigurasjonsstrukturen til det laveste nivået med tanke på hver enkelt datakomponent. Denne tilnærmingen kalles analyseringsmetoden ovenfra og ned.

Skrape opp data fra det laveste nivået i strukturen, analysere hver datakomponent, gjennom mellomkomposisjonene til toppen av analysen eller avledetreet.

jsoup er en effektiv løsning som gjennomgår en rekke komplekse operasjoner i løpet av splittede sekunder på grunn av det banebrytende designet. Prosessen omfatter vanligvis en rekkefølge av tre grunnleggende trinn fra:

1. Fragmenteringen av de ekstraherte tegnene og dataene i mindre enklere pakker, og analysen av disse bitene med tegn og data som skal opprettes.

2. En tolkning som kan leses og kompileres av maskinspråket som er i stand til å sette dataelementene i rekkefølge og kan brukes til å produsere

3. Elektroniske uttrykk som danner informasjon som har den nødvendige konfigurasjonen, verdien og relevansen for brukeren.

jsoup er kompatibel med og i stand til å utføre en enorm struktur av HTML-skript, språkgrensesnitt, programmer og dokumentstil inkludert WhatWG HTML5-kravene. De er like i stand til å løse HTML-strukturer til den samme Document Object Model som webprogramvare som brukes til å trekke ut, navigere og presentere data- og informasjonsressurser på World Wide Web.

jsoup har muligheten til å:

  • skrape og analysere HTML fra en URL, fil eller streng
  • finne og trekke ut data ved å bruke DOM traversal eller CSS-velgere
  • forbedre HTML-elementene, attributtene og teksten
  • slette brukerinnsendt innhold mot en sikker hvitliste for å forhindre XSS-angrep
  • levere en ryddig HTML

Programvaren er bygd for å løse alle typer HTML uavhengig av konfigurasjonen: fra uberørt og validering, til ugyldig tag-suppe: jsoup oppretter ønsket analysestruktur.